เครื่องสตรีม

เครื่องสตรีมแบรนด์ไออูน่า

  • วัสดุสเตนเลส
  • แผงวงจรอิเลคทรอนิค
  • คอลโทรลดิจิตอล