แจ้งให้ทราบ
  • Lack of access rights - File '/images/gg.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/gg.jpg'

รูปแบบของห้องเซาว์น่าและห้องสตรีม

 

 สอบถามงานเซาว์น่า โทร.085-4474871

รูปแบบการ design sauna room

     

 

    

ออกแบบรูปแบบของตู้-ห้องซาวน่า ให้เหมาะสมกับสถานที่ดีไซต์เพิ่มเติมตามที่ลูกค้าต้องการ

ทั้งภายนอกและภายในห้องเซาว์น่า

ชนิดของไม้สนที่ใช้ทำห้องซาวน่าsauna room จากแหล่งต้นกำเนิดป่าสนแถบยุโรปเช่นประเทศ ฟินแลนด์,สวีเดน,รัสเซีย,ลัตเวีย,ลิทัวเนียเป็นต้น

1          2           3 

 

4              5                          6        

 

1.ไม้สนเทอร์โม aspen ใช้สำหรับทำที่นั่งห้องซาวน่า

2.ไม้สน aspen ใช้สำหรับทำมั้านั่งห้องเซาว์น่า

3.ไม้สน spruce สำหรับใช้ทำที่นั่งห้องเซาวน่า

4.ไม้สนเทอร์โม aspen สำหรับใช้ทำผนังและฝ้าห้องซาวน่า

5.ไม้สน aspen สำหรับใช้ทำผนังและฝ้าห้องเซาว์น่า

6.ไม้สน spruce สำหรับใช้ทำผนังและฝ้าเพดานตู้ซาวน่า

New layer...

Member Login

×